Od 15 lat z Wami!

Submenu

Pierwsza pomoc

Wiedza z zakresu pierwszej pomocy to nie przywilej - to obowiązek. Wybierz kurs dla siebie, zaufaj doświadczeniu i bądź spokojniejszy w sytuacjach zagrożenia życia i zdrowia.

Doskonalenie zawodowe, seminaria punktowe ratownik medyczny olsztyn

Jaki jest cel seminarium?

Celem seminarium jest udostępnienie uczestnikom najnowszej wiedzy związanej z pracą ratownika medycznego. Jak wiadomo, rozporządzenie Ministra Zdrowia dotyczące doskonalenia zawodowego ratowników medycznych nakłada na nich konieczność ciągłego doskonalenia i aktualizowania wiedzy. Jedną z przyjętych form jest seminarium edukacyjne, podczas którego ratownik medyczny nie tylko będzie miał okazję odświeżyć wiadomości, poznać najnowsze wytyczne i sprzęt ratowniczy, ale i zdobyć do 8 punktów edukacyjnych podczas jednego seminarium.

Czas trwania seminarium:

Seminarium trwa 16 godzin (zegarowych)

Najbliższe planowane seminarium:

wrzesień/październik 2016 r. (sobota - niedziela) 

Miejsce seminarium:

I dzień - Przystań Żeglarska Warmii

II dzień - Strzelnica LOK

Dla kogo jest seminarium?

Dla czynnych zawodowo ratowników medycznych posiadających kartę doskonalenia zawodowego.

Tematyka II seminarium punktowego dla ratowników medycznych:

Dzień I -   (Zajęcia odbywają się na Przystani Żeglarskiej Warmia w Olsztynie)

1. Hipotermia – postępowanie oraz zasady transportu pacjenta – 2 godziny

2. Lotnicze Pogotowie Ratunkowe — zasady użycia śmigłowca, sposoby wezwania - 2 godziny

3. Współpraca z Wodnym Ochotniczym Pogotowiem Ratunkowym. Działania ratownicze w sytuacjach zagrożenia zdrowia i życia nad wodą – 2 godziny

4. Nawiązywanie kontaktu z poszkodowanym  – 2 godziny

Dzień II – miejsce: strzelnica LOK w lesie miejskim


1. Podstawowe czynności ratunkowe w postępowaniu z rannym funkcjonariuszem w kombinezonie taktycznym, kamizelce kuloodpornej i taktycznej – 2 godziny

2. Ogólne zasady postępowania z bronią – działania ratownicze pod ostrzałem, zabezpieczenie broni  – 6 godzin

Liczba punktów edukacyjnych do uzyskania: 16

Cena promocyjna: 250 zł 

U nas nie dopłacasz! Cena zawiera: naboje, serwis kawowy podczas zajęć oraz materiały.

UWAGA! Z uwagi na specyfikę seminarium, możemy przyjąć tylko 15 osób. 

Jeżeli jesteś zainteresowana/ny, zadzwoń 513 304 602 (odbieramy do godz. 20.00)

Numer konta do wpłat (dopóki nie skontaktujemy się z Tobą, nie wpłacaj pieniędzy):

Medyczna Szkoła Zawodowa PROMEDICA

ul. Jeziołowicza 2
10-690 Olsztyn

Numer rachunku:  13 1140 2004 0000 3502 7773 0532

Kurs prowadzony jest zgodnie z Ustawą o Państwowym Ratownictwie Medycznym z dania 8 września 2006 r. Dz.U. 06.191.1410 z dnia 20 października 2006 r. oraz Rozporządzeniem  Ministra Zdrowia z dnia 19 marca 2007 r. DZ.U. 191, poz. 1410 z dnia 6 kwietnia 2007r.

5 powodów, dla których warto nam zaufać