Od 15 lat z Wami!

Kursy

Kursy

Kurs Opiekun Domowy Olsztyn

Kurs ma na celu nabycie wiadomości i umiejętności niezbędnych do sprawowania opieki nad dziećmi, osobą chorą, starszą czy niepełnosprawną w środowisku domowym. Oferta kursu skierowana jest zarówno do osób, które pragną podjąć pracę w charakterze opiekuna domowego w Polsce lub za granicą, a nie posiadają kwalifikacji jak i osób, które pragną uzupełnić posiadaną wiedzę i umiejętności.

Czas trwania:

160 godzin (zajęcia odbywają się w trybie zaocznym - sobota i niedziela, przez okres sześciu miesięcy)

Miejsce:

W siedzibie naszej Szkoły

Koszt:

1800 zł brutto od osoby (istnieje możliwość płatności w ratach)

Program:

Moduł - opiekun domowy – opieka nad dzieckiem:

 • Podstawy psychologii,
 • Podstawy pedagogiki wychowania,
 • Pielęgnowanie i higiena dziecka,
 • Wspomaganie rozwoju psychomotorycznego dziecka poprzez integrację muzyki, słowa i ruchu oraz zajęcia plastyczno-muzyczne,
 • Kształtowanie prawidłowych nawyków, zachowań i cech osobowościowych,
 • Współpraca z rodzicami, opiekunami i nauczycielami.

Moduł - opieka nad osobą chorą, starszą, niepełnosprawną:

 • Psychiczne funkcjonowanie oraz problemy społeczne,
 • Wybrane problemy zdrowotne oraz rozpoznawanie zaburzeń zdrowia,
 • Diagnoza funkcjonowania,
 • Metody i techniki czynności pielęgnacyjno-opiekuńczych,
 • Planowanie pracy opiekuńczej,
 • Prowadzenie gospodarstwa domowego,
 • Aktywizacja społeczna,
 • Elementy rehabilitacji osób niepełnosprawnych,
 • Komunikacja interpersonalna.

Moduł - część wspólna:

 • Opieka domowa: zakres zadań, organizacja pracy oraz planowanie działań, kompetencje psychospołeczne opiekuna,
 • Kultura i etyka zawodu,
 • Podstawy dietetyki i higieny żywienia,
 • Pierwsza pomoc przedmedyczna,
 • Zasady BHP. 

Najbliższy termin:

luty 2017 r.

Liczba wolnych miejsc:

20

Warunki uczestnictwa:

 • świadectwo ukończenia minimum szkoły podstawowej,
 • kserokopia dowodu osobistego

Szczegółowy harmonogram kursu uczestnicy otrzymają na pierwszych zajęciach.
Po ukończeniu szkolenia i zdaniu egzaminu słuchacz otrzymuje zaświadczenie ukończenia kursu zgodnie z rozporządzeniem Ministra Edukacji Narodowej z dnia 11 stycznia 2012 r. w sprawie kształcenia ustawicznego w formach pozaszkolnych (Dz.U. z 2014 r. poz.622) wraz z wykazem nabytych kompetencji i umiejętności oraz certyfikat w języku obcym.

Jeżeli jesteś zainteresowana/ny, zadzwoń 513 304 602 (odbieramy do godz. 20.00)