Od 15 lat z Wami!

Submenu

Medyczna Szkoła Zawodowa PROMEDICA

Naszą misją jest wykształcić kompetentnych fachowców, którzy będą stanowili realną jakość na rynku pracy.

Nasi absolwenci

Zawody medyczne należą obecnie do najbardziej stabilnych na rynku pracy. Podejmując naukę zawodu Technika farmaceutycznego, Technika weterynarii czy Opiekuna medycznego stworzysz sobie realne szanse na zatrudnienie zaraz po ukończeniu szkoły. Zdobędziesz kwalifikacje, które sprawią, że staniesz się jednym z najbardziej pożądanych pracowników w systemie opieki zdrowotnej.

Skąd to wiemy? Od lat monitorujemy losy naszych absolwentów. Do czerwca 2011 roku mury naszej szkoły opuściło 364 dobrze wykwalifikowanych i kompetentnych fachowców. Ich przykład pokazuje, że wykształcenie zdobyte w PROMEDICE procentuje, buduje solidny fundament pod imponującą karierę. Przekonaj się, że nie rzucamy słów na wiatr.

Liczby mówią same za siebie:

  • 80 procent naszych absolwentów nie miało trudności z podjęciem pracy w wyuczonym zawodzie zaraz po ukończeniu szkoły. O czym to świadczy? To dowód na to, że edukacja jaką oferujemy, stoi na najwyższym poziomie i gwarantuje poczucie bezpieczeństwa zawodowego.
  • Zdawalność egzaminów zewnętrznych, na przykładzie kierunku Technik farmaceutyczny, utrzymuje się na poziomie 75 - 80 procent. Oznacza to, że zarówno zajęcia teoretyczne, jak i praktyczne są prowadzone skutecznie i efektywnie. Wiedza i umiejętności przekazywane przez kompetentnych wykładowców, w szybkim czasie procentują i pozwalają na zdobycie dyplomu oraz prawa do wykonywania zawodu.

To wystarczające powody, by twierdzić, że PROMEDICA odnosi sukcesy w kształceniu, dzięki którym system ochrony zdrowia zasilany jest nowymi specjalistami, przygotowanymi do świadczenia usług medycznych na najwyższym poziomie.