Od 15 lat z Wami!

Submenu

Medyczna Szkoła Zawodowa PROMEDICA

Naszą misją jest wykształcić kompetentnych fachowców, którzy będą stanowili realną jakość na rynku pracy.

Często zadawane pytania

Zdajemy sobie sprawę z tego, że wybór właściwej szkoły wymaga zadania wielu pytań. Zebraliśmy te, które najczęściej pojawiają się w rozmowach z naszymi przyszłymi słuchaczami i uczniami. Prezentujemy je poniżej wraz z odpowiedziami.

1. Czy kończąc Szkołę otrzymam dyplom państwowy, respektowany na rynku pracy?Rozwiń

Tak, po ukończeniu szkoły i zdaniu egzaminu potwierdzającego kwalifikacje zawodowe w wybranym zawodzie uczeń otrzymuje respektowany na rynku pracy dyplom państwowy, potwierdzający zdobyte kwalifikacje.

2. Czy szkoła posiada wszystkie wymagane prawem uprawnienia?Rozwiń

Tak, Medyczna Szkoła Zawodowa PROMEDICA posiada uprawnienia szkoły publicznej i jest wpisana do ewidencji szkół i placówek niepublicznych Prezydenta Miasta Olsztyn pod nr 91.

3. Czy kończąc Szkołę będę mógł podjąć pracę w krajach Unii Europejskiej? Rozwiń

Tak, uczeń, który ukończy szkołę i zda egzamin potwierdzający kwalifikacje zawodowe, będzie mógł podjąć pracę w krajach Unii Europejskiej.

4. Czy baza dydaktyczna szkoły jest zgodna z obowiązującymi wymogami?Rozwiń

Baza dydaktyczna zgodna jest z podstawą programową kształcenia w zawodach Technik farmaceutyczny, Technik weterynarii i Opiekun medyczny. Nasze sale są przestronne i doskonale wyposażone.

5. Czy szkoła podpisuje umowę z uczniami?Rozwiń

Tak, po skompletowaniu wszystkich niezbędnych w procesie rekrutacyjnym dokumentów, szkoła podpisuje z uczniami umowę o naukę.

6. Od kiedy zaczyna obowiązywać umowa o naukę?Rozwiń

Umowa o naukę obowiązuje od dnia rozpoczęcia zajęć w szkole.

7. Czy szkoła wydaje uczniom legitymacje i zaświadczenia?Rozwiń

Szkoła wydaje swoim uczniom zarówno legitymacje, jak i zaświadczenia dotyczące nauki. Wszystkie zaświadczenia i legitymacje uczeń otrzymuje bezpłatnie.

8. Czy wystarczy ukończyć szkołę, aby móc pracować w zawodzie?Rozwiń

Po ukończeniu szkoły uczeń otrzymuje państwowe świadectwo ukończenia szkoły policealnej w danym zawodzie, natomiast dopiero zdany egzamin państwowy potwierdzający kwalifikacje w danym zawodzie uprawnia do wykonywania tego zawodu.

9. Czy uczeń ma prawo do wakacji, ferii zimowych?Rozwiń

Tak, organizacja roku szkolnego jest identyczna jak np. w szkołach ponadpodstawowych w Polsce, co oznacza, że przerwy w nauce obowiązują podczas wszystkich świąt i dni ustawowo wolnych.

Rekrutacja

1. Czy, aby zostać uczniem, muszę zdawać egzaminy wstępne/odbyć rozmowę kwalifikacyjną?Rozwiń

Nie, o przyjęciu do szkoły decyduje kolejność zgłoszeń, zatem nie przeprowadzamy egzaminów wstępnych/rozmów kwalifikacyjnych. Trzeba jednak pamiętać, że liczba miejsc jest ograniczona.

2. Czy jest możliwość rozłożenia czesnego na raty?Rozwiń

Tak, Szkoła umożliwia rozłożenie czesnego na raty. Uczeń w pierwszym roku nauki ma do wyboru 2,10 albo 12 rat, a w drugim roku nauki 2 lub 10 rat.

3. Kiedy zaczynam płacić czesne?Rozwiń

Opłata czesnego obowiązuje dopiero po rozpoczęciu zajęć, przykładowo: jeśli zajęcia startują od września, pierwsze czesne miesięczne należy uregulować do 10 września.

4. Jakie dokumenty są wymagane, by złożyć podanie o przyjęcie do szkoły?Rozwiń

Komplet dokumentów obejmuje: podanie i kwestionariusz osobowy (dostępne na naszej stronie lub w Sekretariacie Szkoły), oryginał świadectwa ukończenia szkoły średniej, 3 zdjęcia legitymacyjne, orzeczenie lekarza medycyny pracy o braku przeciwwskazań do podjęcia nauki na wybranym kierunku (skierowanie do pobrania w Sekretariacie Szkoły) oraz kserokopię dowodu osobistego.

5. Czy muszę mieć maturę, by zapisać się do szkoły?Rozwiń

Nie, do podjęcia nauki w naszej Szkole wystarczy ukończona szkoła średnia, matura nie jest wymagana.

6. Czy są jakieś ograniczenia wiekowe dla chcących zapisać się do szkoły?Rozwiń

Nie, nie ma żadnych ograniczeń wiekowych. Poziom i prowadzenie zajęć dostosowane są do osób w różnym wieku.

7. Jestem studentem/studentką, czy mogę podjąć naukę w Państwa szkole?Rozwiń

Oczywiście. Mamy specjalną ofertę dla studentów, skontaktuj się z nami».

8. Uczę się w innej szkole. Czy mogę przenieść się do waszej szkoły?Rozwiń

Jest taka możliwość. Skontaktuj się z nami w celu uzyskania szczegółów i poznania specjalnej oferty dla osób zmieniających szkołę na naszą.

9. Czy dokumenty rekrutacyjne można składać tylko i wyłącznie osobiście?Rozwiń

Nie, komplet dokumentów rekrutacyjnych można złożyć osobiście w sekretariacie lub przesłać listem poleconym z załączonym potwierdzeniem wpłaty opłaty wpisowej.

Organizacja nauki

1. W jakie dni odbywają się zajęcia?Rozwiń

Zajęcia na kierunkach Technik farmaceutyczny i Opiekun medyczny odbywają się co tydzień, 3 dni w tygodniu - od piątku do niedzieli. W piątki zajęcia odbywają się w godzinach 16.00-19.10, w soboty 08.00-18.10, natomiast w niedziele w godzinach 08.00-14.30.

Zjazdy na kierunku Technik weterynarii odbywają się średnio 2-3 razy w miesiącu. Zajęcia odbywają się w soboty i niedziele w ww. godzinach.

2. Czy jestem w stanie pogodzić pracę zawodową z nauką w szkole?Rozwiń

Jest to możliwe. Wielu naszych uczniów pracuje zawodowo i uczy się w naszej szkole, dzięki temu, że zajęcia odbywają się od piątku do niedzieli na kierunku Technik farmaceutyczy i od soboty do niedzieli na kierunku Technik weterynerii.

3. Czy szkoła zapewnia zajęcia praktyczne/praktykę zawodową? Rozwiń

Tak, Szkola zapewnia placówki do odbywania zarówno zajęć praktycznych jak i praktyki zawodowej.

4. Czy jest możliwość odbycia praktyk zawodowych w placówce wybranej przez siebie??Rozwiń

W sytuacjach uzasadnionych, Szkoła wyraża zgodę na odbywanie praktyki zawodowej w wybranej przez ucznia placówce. W celu ustalenia szczegółów należy skontaktować się z Sekretariatem Szkoły.

5. Jaki jest program zajęć?Rozwiń

Szkoła uczy wyłącznie w oparciu o programy nauczania zatwierdzone przez Ministra Edukacji Narodowej.