Od 15 lat z Wami!

Kursy

Kursy

Kurs Towaroznawstwa Zielarskiego Olsztyn (potocznie kurs zielarski)

Celem kursu jest umożliwienie uczestnikom zdobycia obowiązkowych kwalifikacji potrzebnych do prowadzenia i obsługi klientów sklepów zielarskich lub medycznych. W trakcie szkolenia słuchacze nabędą wiedzę z zakresu farmakologii i farmakognozji oraz poznają właściwości lecznicze dostępnych na rynku ziół.

Adresaci:

Kurs towaroznawstwa zielarskiego przeznaczony jest dla osób chcących podjąć pracę na stanowisku sprzedawcy w sklepach zielarskich lub medycznych oraz założyć taki sklep.
Zgodnie z obowiązującymi przepisami prawa osoba sprzedająca w sklepie zielarskim musi posiadać średnie wykształcenie oraz ukończony kurs kwalifikacyjny z zakresu towaroznawstwa zielarskiego (Rozporządzenie Ministra Zdrowia z dnia 2 lutego 2009, Dz. U. z 2009, Nr 21, poz. 118).

Czas trwania:

120 godzin (zajęcia odbywają się w trybie zaocznym - sobota i niedziela, przez okres trzech miesięcy)

Miejsce:

 • W siedzibie naszej Szkoły

Koszt:

1450 zł brutto od osoby (istnieje możliwość płatności w ratach)

Plan nauczania:

 • Farmakologia,
 • Farmakognozja,
 • Anatomia i fizjologia człowieka,
 • Dietetyka i fizjologia żywienia,
 • Towaroznawstwo zielarskie,
 • Podstawy badania tożsamości surowców naturalnych.
 • Podstawy botaniki,
 • Obrót produktami w sklepie zielarsko-medycznym,
 • Podstawy prawa farmaceutycznego,
 • Pierwsza pomoc przedmedyczna.

Najbliższy termin:

luty 2017 r.

Liczba miejsc:

24

Warunki uczestnictwa:

 • świadectwo ukończenia minimum szkoły podstawowej,
 • kserokopia dowodu osobistego.

Po ukończeniu kursu i zdaniu egzaminu końcowego słuchacz otrzymuje zaświadczenie o ukończeniu kursu (na druku MEN zgodnie z Rozporządzeniem Ministra Edukacji Narodowej z dnia 11 stycznia 2012 r., Dz. U. z 17 lutego 2012, poz. 186 wraz z opisem nabytych umiejętności i kompetencji zgodnie z Rozporządzeniem Ministra Zdrowia z dnia 2 lutego 2009 (Dz. U. z 2009, Nr 21, poz. 118) oraz certyfikat w języku angielskim.

Jeżeli jesteś zainteresowana/ny, zadzwoń 513 304 602 (odbieramy do godz. 20.00)