Od 15 lat z Wami!

Submenu

Pierwsza pomoc

Wiedza z zakresu pierwszej pomocy to nie przywilej - to obowiązek. Wybierz kurs dla siebie, zaufaj doświadczeniu i bądź spokojniejszy w sytuacjach zagrożenia życia i zdrowia.

Kurs podstawowej pierszej pomocy przedmedycznej - dopasowany do potrzeb danej firmy/instytucji

Przewóz osób, praca w transporcie to jedno z najbardziej odpowiedzialnych zajęć. Kurs przeznaczony jest dla kierowców, w szczególności dla pracowników transportu. Jego celem jest nabycie wiedzy i umiejętności z zakresu udzielania pierwszej pomocy przedmedycznej w wypadkach komunikacyjnych.

Czas trwania kursu:

12 godzin (jeden dzień szkoleniowy)

Miejsce kursu: 

 • W siedzibie Szkoły lub w miejscu wskazanym przez zleceniodawcę.

Koszt kursu:

 • 120 brutto od osoby (w przypadku większej liczby osób jest możliwość negocjacji ceny)

Program:

 1. Podstawowe zagadnienia związane z udzielaniem pierwszej pomocy przedmedycznej,
 2. Prawny obowiązek udzielania pierwszej pomocy przedmedycznej,
 3. Obsługa podręcznego sprzętu gaśniczego, ratowniczego stosowanego w pojazdach,
 4. Zabezpieczenie miejsca wypadku. Powiadomienie służb ratowniczych,
 5. Ocena stanu poszkodowanego. Ewakuacja poszkodowanego z pojazdu. Szybkie badanie urazowe ITLS,
 6. Układanie poszkodowanego w pozycji bezpiecznej,
 7. Resuscytacja krążeniowo-oddechowa dorosłych i dzieci przy użyciu AED,
 8. Postępowanie przy zakrztuszeniu u osób dorosłych i dzieci,
 9. Postępowanie przy urazach (stłuczenia, złamania, krwotoki, urazy termiczne),
 10. Postępowanie w wybranych stanach zagrożenia życia (zawał serca, duszność, drgawki, atak epilepsji, utrata przytomności, udar mózgu, wstrząs, cukrzyca).

GRATIS! Warsztat z podstawowych technik samoobrony (dla zainteresowanych).

Termin:

Wedle zapotrzebowania.

>>Złóż zapytanie<<