Od 15 lat z Wami!

Kursy

Kursy

Samoobrona w pracy ratownika medycznego

Każdy dzień przynosi nowe informacje dotyczące nowych aktów agresji na ratowników medycznych. Ratownik jest szkolony, aby ratować życie i zdrowie obywateli Polski. Naczelną zasadą jednak jest „bezpieczeństwo własne przede wszystkim”. Bardzo ważnym elementem dbania o bezpieczeństwo własne ratownika medycznego jest wyposażenie go w podstawowe umiejętności z zakresu samoobrony. Zanim zmieni się w Polsce prawo, zanim ratownik medyczny będzie przez całą dobę funkcjonariuszem publicznym, warto, abyście nauczyli się podstawowych zasad i umiejętności, które pomogą Wam w sytuacjach kryzysowych. Dzięki nim obezwładnicie agresora i będziecie mogli bezpiecznie wykonywać dalszą pracę oraz czekać na Policję.

Czas trwania:

16 godzin (dwa dni szkoleniowe)

Miejsce:

  • W siedzibie naszej Szkoły - w przypadku osób indywidualnych.
  • W siedzibie Szkoły lub w miejscu wskazanym przez zleceniodawcę - w przypadku zakładów pracy, grup zorganizowanych

Koszt:

240 brutto od osoby,
220 brutto od osoby (w przypadku par, małżeństw lub grup zorganizowanych - 2+).

Program:

  • Metody postępowania z agresywnym pacjentem,
  • Chwyty transportowe,
  • Chwyty obezwładniające,
  • Obrona przed niebezpiecznym narzędziem: nóż, broń, pałka,
  • Współdziałanie ratowników w obezwładnianiu niebezpiecznego pacjenta ,
  • Zasady postępowania z rannym funkcjonariuszem z bronią. Metody zdejmowania kamizelki taktycznej, kamizelki kuloodpornej, kombinezonu taktycznego, kajdanek ,
  • Ogólne zasady posługiwania się pałką teleskopową oraz pałką typu tonfa ,
  • Ogólne zasady posługiwania się bronią oraz trening strzelecki.

Najbliższy termin:

luty/marzec 2017 r.

Jeżeli jesteś zainteresowana/ny, zadzwoń 513 304 602 (odbieramy do godz. 20.00)