Od 15 lat z Wami!

Kursy

Kursy

Kurs Rejestratorka Medyczna Olsztyn

Wykonywanie zawodu rejestratorka medyczna polega na realizacji zadań związanych ze świadczeniem usług medycznych w ramach recepcji w placówce opieki zdrowotnej. To zawód, na który ze względu na szerokie perspektywy zawodowe, jest duże zapotrzebowanie na rynku pracy.

Adresaci:

Kurs przeznaczony jest dla osób pracujących lub zamierzających podjąć pracę w charakterze rejestratorki medycznej w zakładach opieki zdrowotnej (szpitalach, klinikach, gabinetach lekarskich), laboratoriach, sanatoriach. Słuchacze w trakcie kursu nabędą niezbędne umiejętności, które pozwolą im na profesjonalne prowadzenie recepcji medycznej.

Czas trwania:

60 godzin

Miejsce:

W siedzibie naszej Szkoły

Koszt:

650 zł brutto od osoby (istnieje możliwość płatności w ratach)

Program:

 • Organizacja i zarządzanie w pracy recepcji medycznej,
 • Obsługa pacjentów w recepcji medycznej,
 • Dokumentacja medyczna w pracy recepcji medycznej,
 • Podstawy sprawozdawczości finansowej świadczeń zdrowotnych,
 • Kultura i etyka zawodu,
 • Obsługa urządzeń biurowych,
 • Pierwsza pomoc przedmedyczna. 

Absolwent potrafi:

 • zna zasady pracy w służbie zdrowia,
 • obsługiwać recepcję medyczną,
 • komunikować się z pacjentem,
 • przyjąć zgłoszenia pacjentów i umówić termin świadczeń usług zdrowotnych,
 • wypisać zaświadczenia,
 • sporządzić  wypisy dla pacjentów,
 • sporządzić odpisy dokumentacji lekarskiej,
 • przyjąć do badań  materiał biologiczny,
 • prowadzić podstawową dokumentację księgową,
 • udzielać informacje o świadczonych usługach medycznych,
 • korzystać z informatycznych baz danych,
 • obsługiwać podstawowy sprzęt biurowy,
 • zna zasady i metody udzielania pomocy przedmedycznej.      

Najbliższy termin:

luty 2017 r.

Liczba miejsc:

24

Warunki uczestnictwa:

 • świadectwo ukończenia szkoły średniej,
 • kserokopia dowodu osobistego.

Szczegółowy harmonogram kursu uczestnicy otrzymają na pierwszych zajęciach.

Kurs kończy się egzaminem, po  zadaniu którego słuchacz otrzymuje zaświadczenie o ukończeniu kursu (na druku MEN zgodnie z Rozporządzeniem MEN  z dnia 11 stycznia  2012 r., Dz. U.  z 17 lutego 2012, poz.  186 ) w zawodzie rejestratorka  medyczna zgodnie z klasyfikacją zawodów Ministra Pracy i Polityki Społecznej (422603 – Rozporządzenie MPiPS z dnia 7 sierpnia 2014 r. (Dz.U. z 28 sierpnia 2014 r, poz. 1145) wraz z opisem nabytych umiejętności i kompetencji oraz certyfikat w języku angielskim (Speciality Receptionist ).

Jeżeli jesteś zainteresowana/ny, zadzwoń 513 304 602 (odbieramy do godz. 20.00)