Od 15 lat z Wami!

Submenu

Pierwsza pomoc

Wiedza z zakresu pierwszej pomocy to nie przywilej - to obowiązek. Wybierz kurs dla siebie, zaufaj doświadczeniu i bądź spokojniejszy w sytuacjach zagrożenia życia i zdrowia.

Kurs pierwszej pomocy przedmedycznej dla nauczycieli

Czas trwania kursu:

10 godzin dydaktycznych (jeden dzień szkoleniowy)

Koszt kursu:

100 brutto od osoby (w przypadku zorganizowanych grup, szkolenia rad pedagogicznych istnieje możliwość negocjacji ceny).

Miejsce kursu:

Kurs może być przeprowadzony zarówno w siedzibie PROMEDICI jak i w danej placówce oświatowej, której on dotyczy.

Program:

  •     Przepisy prawne dotyczące udzielania pierwszej pomocy,
  •     Przyczyny występowania nagłego zagrożenia zdrowia,
  •     Utrata przytomności – zasady postępowania,
  •     Obrażenia ciała (urazy mechaniczne i termiczne),
  •     Zadławienia,
  •     Resuscytacja krążeniowo-oddechowa,
  •     Tamowanie krwotoków i opatrywanie ran,
  •     Wstrząs,
  •     Nagłe zachorowania i inne stany zagrożenia (atak astmy, atak padaczki, cukrzyca, drgawki)

GRATIS! Warsztat z podstawowych technik samoobrony (dla zainteresowanych).

Termin:

Kwiecień 2015 r.

Strefa wiedzy

Termin "pierwsza pomoc" obejmuje zespół czynności podejmowanych w celu ratowania osoby w stanie nagłego zagrożenia zdrowotnego. Czynności te podejmuje osoba znajdująca się na miejscu zdarzenia, wykorzystując powszechnie dostępny sprzęt medyczny oraz leki.

Polskie prawo nakłada na świadka zdarzenia obowiązek powiadomienia służb ratowniczych o nagłym zagrożeniu zdrowotnym, a także udzielenia pierwszej pomocy poszkodowanemu.

Krew oraz wydzieliny są materiałem potencjalnie zakaźnym. Większość chorób zakaźnych, takich jak wirusowe zapalenie wątroby typu B i C czy AIDS przenosi się przez kontakt z zakażoną krwią.

Ocena stanu poszkodowanego ABCD: A - sprawdź drożność dróg oddechowych. Jeżeli są niedrożne - udrożnij je.

Ocena stanu poszkodowanego ABCD: B - sprawdź czy dana osoba oddycha. Jeżeli nie - rozpocznij resuscytację.

Ocena stanu poszkodowanego ABCD: C - sprawdź czy występują krwawienia zewnętrzne. Jeżeli tak - staraj się je zatamować. Zadbaj o komfort cieplny poszkodowanego.

Ocena stanu poszkodowanego ABCD: D - sprawdź świadomość poszkodowanego poprzez zadanie mu kilku pytań.

Jeżeli dokonałeś oceny stanu ABCD i nie dojechały służby ratownicze, oceń świadomość poszkodowanego poprzez wywiad SAMPLE

Wywiad SAMPLE: S - zapytaj co się stało, jakie dolegliwości ma poszkodowany.

Wywiad SAMPLE: A - zapytaj o ewentualne alergie, na które może cierpieć poszkodowany.

Wywiad SAMPLE: M - zapytaj jakie ewentualne leki przyjmuje poszkodowany.

Wywiad SAMPLE: P - zapytaj na jakie ewentualne choroby przewlekłe choruje poszkodowany.

Wywiad SAMPLE: L - zapytaj kiedy poszkodowany jadł coś ostatnio.

Wywiad SAMPLE: E - zapytaj czy poszkodowany pamięta jak doszło do zdarzenia.

5 powodów, dla których warto nam zaufać