Od 15 lat z Wami!

Submenu

Pierwsza pomoc

Wiedza z zakresu pierwszej pomocy to nie przywilej - to obowiązek. Wybierz kurs dla siebie, zaufaj doświadczeniu i bądź spokojniejszy w sytuacjach zagrożenia życia i zdrowia.

Kurs podstawowej pierwszej pomocy przedmedycznej - dopasowany do potrzeb danej firmy/instytucji

Czas trwania:

4-16 godzin dydaktycznych (w zależności od potrzeb zgłosznych przez klienta)

Koszt kursu:

60 - 160 brutto od osoby (w zależności od liczby osób i potrzeb zgłoszonych przez klienta)

Miejsce kursu:

 • siedziba naszej Szkoły,
 • miejsce wskazane przez klienta.

Przykładowy program:

 • Przepisy prawne dotyczące udzielania pierwszej pomocy,
 • Łańcuch przeżycia (rola świadka, zabezpieczenie miejsca zdarzenia, bezpieczeństwo poszkodowanego),
 • Kontrola podstawowych czynności życiowych,
 • Postępowanie z osobą nieprzytomną,
 • Urazy mechaniczne i termiczne związane ze specyfiką pracy (stłuczenia, złamania, zwichnięcia, oparzenia, porażenia prądem, obrażenia klatki piersiowej, kręgosłupa),
 • Tamowanie krwotoków i opatrywanie ran,
 • Resuscytacja krążeniowo-oddechowa (z użyciem AED),
 • Wstrząs,
 • Postępowanie w stanach nagłego zagrożenia życia (udar mózgu, zawał, reakcja anafilaktyczna, zadławienia).

Termin:

Do uzgodnienia.

GRATIS! Warsztat z podstawowych technik samoobrony (dla zainteresowanych).

Jeżeli jesteś zainteresowany naszymi usługami i chcesz, abyśmy wycenili je dla Ciebie

>>złóż zapytanie on-line<<