Od 15 lat z Wami!

Submenu

Pierwsza pomoc

Wiedza z zakresu pierwszej pomocy to nie przywilej - to obowiązek. Wybierz kurs dla siebie, zaufaj doświadczeniu i bądź spokojniejszy w sytuacjach zagrożenia życia i zdrowia.

Szkolenie dla rodziców i opiekunów z pierwszej pomocy przedmedycznej

Głównym celem szkolenia jest nabycie przez rodziców/opiekunów wiedzy teoretycznej oraz umiejętności praktycznych w zakresie udzielania pierwszej pomocy przedmedycznej w stanach zagrożenia życia u dzieci.

Zagadnienia szkolenia:

1. Bezpieczeństwo rodzica i poszkodowanego dziecka na miejscu zdarzenia.
2. Dziecko nieprzytomne - przyczyny i zagrożenia wynikające z utraty przytomności, pozycja bezpieczna.
3. Wezwanie pomocy- uruchomienie systemu ratownictwa medycznego.
4. Resuscytacja krążeniowo-oddechowa dzieci w każdym wieku.
5. Zadławienia - pierwsza pomoc u dzieci.
6. Tamowanie krwotoków zewnętrznych i opatrywanie ran i urazów.
7. Wstrząs - przyczyny i zasady postępowania przeciwwstrząsowego.
8. Nagłe zachorowania i inne stany zagrożenia zdrowotnego - omdlenia,
duszność, napad drgawek, reakcja alergiczna, "walka z kleszczem", gorączka, dziecko pogryzione przez zwierzę.
9. Metody, sposoby, dawki i drogi podawania leków pediatrycznych w nagłych zachorowaniach i stanach zagrożenia życia.
10. Udzielanie pierwszej pomocy w sytuacjach symulowanych.

Metody realizacji szkolenia:

  • Wykład interaktywny (problemowy, konwersacyjny)
  • Dyskusja
  • Burza mózgów
  • Metody eksponujące (metoda fotojęzyka, film, prezentacja)
  • Ćwiczenia praktyczne z wykorzystaniem sprzętu szkoleniowego (fantomy)

Czas trwania kursu:

8 godzin (jeden dzień szkoleniowy - sobota lub niedziela)

Miejsce kursu:

  • W siedzibie naszej Szkoły w Olsztynie - w przypadku osób indywidualnych 

W przypadku grup zorganizowanych (powyżej 10 osób) jest możliwość przeprowadzenia kursu w miejscu wskazanym przez zleceniodawcę.

Koszt kursu:

123,00 zl brutto od osoby

Liczba wolnych miejsc:

15 

Miejsce:

Medyczna Szkoła Zawodowa PROMEDICA (Olsztyn, Jeziołowicza 2 - Osiedle Pieczewo)

Termin:

marzec/kwiecień 2019 r.

Jeżeli jesteś zainteresowana/ny, zadzwoń 513 304 602 (odbieramy do godz. 16.00)

5 powodów, dla których warto nam zaufać