Od 15 lat z Wami!

Submenu

Pierwsza pomoc

Wiedza z zakresu pierwszej pomocy to nie przywilej - to obowiązek. Wybierz kurs dla siebie, zaufaj doświadczeniu i bądź spokojniejszy w sytuacjach zagrożenia życia i zdrowia.

Kurs w zakresie kwalifikowanej pierwszej pomocy Olsztyn (potocznie KPP Olsztyn)

Uwaga! Jeżeli interesuje Cię możliwość recertyfikacji Kursu w zakresie kwalifikowanej pierwszej pomocy, szczegóły znajdziesz TU

Dlaczego my?

 1. Wykształciliśmy ponad 310 Ratowników medycznych, którzy codziennie ratują zdrowie i życie Polaków.
 2. Nie mamy problemów z kompletowaniem grup -  zorganizowaliśmy już 9 edycji Kursu.
 3. Nasza Kadra posiada kilkunastoletnie doświadczenie zawodowe i szkoleniowe.

Jaki jest cel kursu?

Celem kształcenia jest przygotowanie osób należących do jednostek współpracujących z system Państwowego Ratownictwa Medycznego do realizacji zadań z zakresu ratownictwa w czasie akcji ratowniczych, w tym w szczególności do udzielania osobom w stanie nagłego zagrożenia zdrowotnego kwalifikowanej pierwszej pomocy, do czasu przekazania ich personelowi zakładów opieki zdrowotnej.

Czas trwania kursu:

Kurs trwa 66 godzin (zegarowych):

 • 25 godzin zajęć teoretycznych,
 • 41 godzin zajęć praktycznych.

Kiedy odbywają się zajęcia?

Zajęcia obywają się w weekendy. Zazwyczaj są to 4 weekendy. W przypadku zorganizowanych grup istnieje możliwość przeprowadzenia kursu w 10 dni.

Dla kogo jest kurs?

Pracownicy jednostek współpracujących z systemem Państwowego Ratownictwa Medycznego, powołanych do niesienia pomocy osobom w stanie nagłego zagrożenia zdrowotnego, w szczególności:

 • pracownicy Państwowej Straży Pożarnej,
 • pracownicy Ochotniczej Straży Pożarnej,
 • pracownicy Zakładowej Straży Pożarnej oraz jednostek ochrony przeciwpożarowej,
 • funkcjonariusze Policji,
 • funkcjonariusze Straży Granicznej,
 • funkcjonariusze Straży Miejskiej,
 • żołnierze,
 • pracownicy społecznych organizacji ratowniczych, które w swoich zadaniach ustawowych lub statutowych są zobowiązane do niesienia pomocy osobom w stanie nagłego zagrożenia zdrowotnego.

Kto prowadzi kurs?

Zajęcia praktyczne i teoretyczne z zakresu ratownictwa medycznego prowadzą ratownicy medyczni, posiadający aktualną wiedzę i wieloletnie doświadczenie zawodowe. Zajęcia dotyczące psychologicznych aspektów wsparcia poszkodowanego prowadzi wykwalifikowany psycholog, współpracujący z przedstawicielami służb medycznych.

Baza:

Dysponujemy nowoczesnymi salami dydaktycznymi, wyposażonymi zgodnie z Rozporządzeniem Ministra Zdrowia z dnia 19 marca 2007 r. Posiadamy nowoczesny sprzęt, gwarantujący prowadzenie kursu w oparciu o profesjonalne fantomy szkoleniowe czy reanimacyjne.

Jaki jest program kursu?

 1. Organizacja ratownictwa medycznego – podstawy prawne
 2. Bezpieczeństwo własne, poszkodowanego, miejsca zdarzenia
 3. Zestawy ratownicze, dezynfekcja sprzętu
 4. Elementy anatomii i fizjologii, ocena poszkodowanego, badanie wstępne oraz szczegółowe
 5. Poszkodowany nieprzytomny
 6. Resuscytacja (dorosły, dziecko, niemowlę, noworodek, sytuacje szczególne)
 7. Defibrylator zautomatyzowany. Zasady defibrylacji poszkodowanego metodą półautomatyczną i automatyczną
 8. Wstrząs
 9. Inne stany nagłe – drgawki, cukrzyca zdekompensowana, zawał mięśnia sercowego, udar mózgowy, zatrucia, podtopienie
 10. Urazy mechaniczne i obrażenia – złamania, zwichnięcia, skręcenia, krwotoki, obrażenia klatki piersiowej, brzucha, kręgosłupa, głowy i kończyn
 11. Urazy chemiczne, termiczne, elektryczne i obrażenia, zagrożenia środowiskowe
 12. Taktyka działań ratowniczych – zdarzenie masowe, mnogie, segregacja wstępna, karta udzielonej pomocy, logistyka
 13. Ewakuacja ze strefy zagrożenia
 14. Udzielanie kwalifikowanej pierwszej pomocy w sytuacjach symulowanych
 15. Psychologiczne aspekty wsparcia poszkodowanych

Uprawnienia:

Osoba, która odbyła kurs i zdała egzamin końcowy otrzymuje zaświadczenie potwierdzające nabycie uprawnień ratownika.

Planowane rozpoczęcie X edycji: kwiecień 2019  r.

Cena: 1100 zł980 złpromocja!  

U nas nie dopłacasz! Cena zawiera: egzamin, serwis kawowy podczas zajęć oraz materiały.

 

 

Jeżeli jesteś zainteresowana/ny zadzwoń 513 304 602 (odbieramy do godz. 20.00)

Numer konta do wpłat (dopóki nie skontaktujemy się z Tobą, nie wpłacaj pieniędzy):

Medyczna Szkoła Zawodowa PROMEDICA

ul. Jeziołowicza 2
10-690 Olsztyn

Numer rachunku: 13 1140 2004 0000 3502 7573 0532 (mBank)

Kurs prowadzony jest zgodnie z Ustawą o Państwowym Ratownictwie Medycznym z dania 8 września 2006 r. Dz.U. 06.191.1410 z dnia 20 października 2006 r. oraz Rozporządzeniem  Ministra Zdrowia z dnia 19 marca 2007 r. DZ.U. 191, poz. 1410 z dnia 6 kwietnia 2007r.

Strefa wiedzy

Termin "pierwsza pomoc" obejmuje zespół czynności podejmowanych w celu ratowania osoby w stanie nagłego zagrożenia zdrowotnego. Czynności te podejmuje osoba znajdująca się na miejscu zdarzenia, wykorzystując powszechnie dostępny sprzęt medyczny oraz leki.

Polskie prawo nakłada na świadka zdarzenia obowiązek powiadomienia służb ratowniczych o nagłym zagrożeniu zdrowotnym, a także udzielenia pierwszej pomocy poszkodowanemu.

Krew oraz wydzieliny są materiałem potencjalnie zakaźnym. Większość chorób zakaźnych, takich jak wirusowe zapalenie wątroby typu B i C czy AIDS przenosi się przez kontakt z zakażoną krwią.

Ocena stanu poszkodowanego ABCD: A - sprawdź drożność dróg oddechowych. Jeżeli są niedrożne - udrożnij je.

Ocena stanu poszkodowanego ABCD: B - sprawdź czy dana osoba oddycha. Jeżeli nie - rozpocznij resuscytację.

Ocena stanu poszkodowanego ABCD: C - sprawdź czy występują krwawienia zewnętrzne. Jeżeli tak - staraj się je zatamować. Zadbaj o komfort cieplny poszkodowanego.

Ocena stanu poszkodowanego ABCD: D - sprawdź świadomość poszkodowanego poprzez zadanie mu kilku pytań.

Jeżeli dokonałeś oceny stanu ABCD i nie dojechały służby ratownicze, oceń świadomość poszkodowanego poprzez wywiad SAMPLE

Wywiad SAMPLE: S - zapytaj co się stało, jakie dolegliwości ma poszkodowany.

Wywiad SAMPLE: A - zapytaj o ewentualne alergie, na które może cierpieć poszkodowany.

Wywiad SAMPLE: M - zapytaj jakie ewentualne leki przyjmuje poszkodowany.

Wywiad SAMPLE: P - zapytaj na jakie ewentualne choroby przewlekłe choruje poszkodowany.

Wywiad SAMPLE: L - zapytaj kiedy poszkodowany jadł coś ostatnio.

Wywiad SAMPLE: E - zapytaj czy poszkodowany pamięta jak doszło do zdarzenia.

5 powodów, dla których warto nam zaufać