Od 15 lat z Wami!

Submenu

Pierwsza pomoc

Wiedza z zakresu pierwszej pomocy to nie przywilej - to obowiązek. Wybierz kurs dla siebie, zaufaj doświadczeniu i bądź spokojniejszy w sytuacjach zagrożenia życia i zdrowia.

Kurs kwalifikacyjny przygotowujący nauczycieli do prowadzenia zajęć edukacyjnych z zakresu pierwszej pomocy

UWAGA! Kurs organizowany jest wspólnie z Ośrodek Doskonalenia Nauczycieli w Olsztynie, który po ukończeniu Kursu wyda zaświadczenie.

Adresaci:

Nauczyciele czynni zawodowo.

Tematyka:

  • podstawy anatomii i fizjologii człowieka,
  • resuscytacja krążeniowo-oddechowa,
  • urazy i skutki urazów,
  • unieruchamianie złamań i zwichnięć,
  • tamowanie krwotoków  zewnętrznych i opatrywanie ran powierzchniowych,
  • pierwsza pomoc w przypadku wychłodzenia i przegrzania,
  • nagłe zachorowania i inne stany zagrożenia życia,
  • zatrucia,
  • wsparcie psychologiczne poszkodowanego,
  • organizacja i metodyka udzielania pierwszej pomocy.

Liczba godzin: 32 (dwa weekendy)

Koszt kursu: 550 zł490 złPromocja! Dotyczy zapisów pomiędzy 01.01 a 10.03.2016 r. 

Termin: marzec/kwiecień 2016 r.

Miejsce kursu: siedziba MSZ PROMEDICA

GRATIS! Warsztat z podstawowych technik samoobrony (dla zainteresowanych).

Jeżeli chcesz więcej dowiedzieć się o kursie, przejdź na stronę Ośrodka Doskonalenia Nauczycieli w Olsztynie, który jest naszym Partnerem w tym Kursie.

 

Strefa wiedzy

Termin "pierwsza pomoc" obejmuje zespół czynności podejmowanych w celu ratowania osoby w stanie nagłego zagrożenia zdrowotnego. Czynności te podejmuje osoba znajdująca się na miejscu zdarzenia, wykorzystując powszechnie dostępny sprzęt medyczny oraz leki.

Polskie prawo nakłada na świadka zdarzenia obowiązek powiadomienia służb ratowniczych o nagłym zagrożeniu zdrowotnym, a także udzielenia pierwszej pomocy poszkodowanemu.

Krew oraz wydzieliny są materiałem potencjalnie zakaźnym. Większość chorób zakaźnych, takich jak wirusowe zapalenie wątroby typu B i C czy AIDS przenosi się przez kontakt z zakażoną krwią.

Ocena stanu poszkodowanego ABCD: A - sprawdź drożność dróg oddechowych. Jeżeli są niedrożne - udrożnij je.

Ocena stanu poszkodowanego ABCD: B - sprawdź czy dana osoba oddycha. Jeżeli nie - rozpocznij resuscytację.

Ocena stanu poszkodowanego ABCD: C - sprawdź czy występują krwawienia zewnętrzne. Jeżeli tak - staraj się je zatamować. Zadbaj o komfort cieplny poszkodowanego.

Ocena stanu poszkodowanego ABCD: D - sprawdź świadomość poszkodowanego poprzez zadanie mu kilku pytań.

Jeżeli dokonałeś oceny stanu ABCD i nie dojechały służby ratownicze, oceń świadomość poszkodowanego poprzez wywiad SAMPLE

Wywiad SAMPLE: S - zapytaj co się stało, jakie dolegliwości ma poszkodowany.

Wywiad SAMPLE: A - zapytaj o ewentualne alergie, na które może cierpieć poszkodowany.

Wywiad SAMPLE: M - zapytaj jakie ewentualne leki przyjmuje poszkodowany.

Wywiad SAMPLE: P - zapytaj na jakie ewentualne choroby przewlekłe choruje poszkodowany.

Wywiad SAMPLE: L - zapytaj kiedy poszkodowany jadł coś ostatnio.

Wywiad SAMPLE: E - zapytaj czy poszkodowany pamięta jak doszło do zdarzenia.

5 powodów, dla których warto nam zaufać