Od 15 lat z Wami!

Submenu

Medyczna Szkoła Zawodowa PROMEDICA

Naszą misją jest wykształcić kompetentnych fachowców, którzy będą stanowili realną jakość na rynku pracy.

Nasza kadra

Czy wiesz, że?

Wśród naszej Kadry znajdują się doktorzy i profesorowie z Uniwersytetu Warmińsko - Mazurskiego.

 

Wszystkie szkoły policealne, kształcące w zawodach medycznych, bazują na tych samych programach nauczania, zalecanych przez Ministerstwo Edukacji Narodowej. Nie oznacza to jednak, że we wszystkich szkołach edukacja utrzymuje się na takim samym poziomie. Sekret kształcenia tkwi w umiejętnym przekazywaniu wiedzy. Kadra PROMEDICI jest doskonałym przykładem na to, że w nauczaniu profesjonalizm połączony z pasją, przynosi najlepsze rezultaty.

Wykładowcy, przygotowujący do zawodu przyszłych Opiekunów medycznych, Techników farmaceutycznych, Techników weterynarii nie mogą być ludźmi przypadkowymi. Dlatego nasza szkoła zatrudnia wyłącznie pracowników o najwyższych kwalifikacjach. Dla nas nie liczy się jedynie wykształcenie, istotne jest również zdobywane przez lata doświadczenie – tylko takie kompetencje pozwalają na przekazanie uczniom i słuchaczom obrazu zawodu we wszystkich jego aspektach.

Kadra PROMEDICI to właściwi ludzie na właściwym miejscu. Wykładają u nas czynni zawodowo specjaliści w zakresie nauczanych przedmiotów. Zajęcia prowadzą:

  • praktykujący lekarze i pielęgniarki,
  • ratownicy medyczni,
  • funkcjonariusze straży pożarnej,
  • farmaceuci zatrudnieni na co dzień w aptekach,
  • nauczyciele akademiccy ze stopniem naukowym doktora,
  • lekarze weterynarii.

Skorzystaj z ich wiedzy i dołącz do najlepszych!