Od 15 lat z Wami!

Medyczna Szkoła Zawodowa PROMEDICA

Naszą misją jest wykształcić kompetentnych fachowców, którzy będą stanowili realną jakość na rynku pracy.

Opiekun medyczny – zawód z przyszłością?

Często możemy przeczytać lub usłyszeć, że dany zawód jest z przyszłością. Można odnieść wrażenie, że właściwie każda szkoła policealna może tak powiedzieć o każdym zawodzie, w kierunku którego kształci. Czy będzie to jednak zgodne z prawdą?

Czym właściwie jest zawód z przyszłością?

Według nas, zawód z przyszłością to taki zawód, po którym będzie można znaleźć pracę. Banał? Nie wydaje nam się. Obecnie mamy do czynienia z bardzo dużym bezrobociem wśród ludzi młodych, w większości dobrze wykształconych. Kończyli oni różne szkoły, uczelnie i można założyć, że duża część z nich reklamując swoją ofertę twierdziła, że dany kierunek to „zawód z przyszłością”. Żadna ze szkół nie zaryzykuje problemami z naborem i nie przyzna, że po ukończeniu danego kierunku nie ma pracy.

Dlaczego Opiekun medyczny to zawód z przyszłością?

O tym, czy o danym kierunku można powiedzieć, że jest zawodem z przyszłością, nie decydują slogany reklamowe i pobożne życzenia właścicieli szkół. Decyduje o tym rynek pracy a ten dla osób, które ukończą kierunek Opiekun medyczny wydaje się coraz lepszy i pojemniejszy. Wystarczy prześledzić jak zmieniało się zapotrzebowanie na Opiekunów medycznych w społeczeństwach bardziej rozwiniętych, na przykład w Niemczech, Wielkiej Brytanii czy Szwecji. W tej chwili osiągnęło tak duży poziom, że kraje te muszą szukać pracowników za granicą m.in. w Polsce.

Zawód Opiekun medyczny w Olsztynie, Polsce

W naszym kraju zapotrzebowanie na wykwalifikowaną kadrę związaną z opieką medyczną rośnie. Nasze społeczeństwo się starzeje. Powoduje to konieczność powstawania domów opieki, oddziałów geriatrycznych i domów pomocy dziennej, a one potrzebują pracowników. Jesteśmy również społeczeństwem pracującym coraz dłużej i więcej. Rośnie więc zapotrzebowanie na osoby, które podczas naszej nieobecności fachowo zajmą się dzieckiem czy też starszą osobą. Najczęściej o tym, czy zatrudnić daną osobę na konkretnym stanowisku decyduje kierunkowe wykształcenie i profesjonalizm kandydata. To wszystko powoduje, że prawdziwy rozkwit rynku pracy dla Opiekunów medycznych dopiero przed nami. Gdy to już nastąpi, to wygrają te osoby, które będą miały dyplom już w „kieszeni”, a nie te, które dopiero będą się decydowały na naukę na tym kierunku.

Wróć