Od 15 lat z Wami!

Medyczna Szkoła Zawodowa PROMEDICA

Naszą misją jest wykształcić kompetentnych fachowców, którzy będą stanowili realną jakość na rynku pracy.

Opiekun medyczny – podstawowe informacje

Rozpoczęliśmy rekrutację 2015/2016. Warto w tym miejscu podzielić się z Wami najważniejszymi informacjami związanymi z nauką na tym kierunku.

Perspektywy zatrudnienia

Po ukończeniu szkoły oraz zdaniu egzaminu potwierdzającego kwalifikacje zawodowe uczeń otrzymuje dyplom i może podjąć pracę m.in. w:

 • oddziałach szpitalnych,
 • zakładach opiekuńczo-leczniczych,
 • ośrodkach opieki społecznej,
 • domach opieki społecznej,
 • NZOZ (niepublicznych zakładach opieki zdrowotnej).

Dodatkowo, osoby z takim wykształceniem są potrzebne w różnych fundacjach, stowarzyszeniach, które w swoim statucie mają działania na rzecz osób chorych i niesamodzielnych. Warto w tym miejscu wspomnieć również o tym, że coraz częściej osoby indywidualne szukają Opiekunów medycznych, którzy zajmą się ich chorymi i często starszymi członkami rodziny.

Charakterystyka absolwenta

Po ukończeniu kierunku Opiekun medyczny, absolwent naszej Szkoły będzie potrafił:

 1. Rozpoznawać i rozwiązywać problemy opiekuńcze osób chorych i niesamodzielnych.
 2. Pomagać zaspokajać potrzeby bio i psychospołeczne swoich podopiecznych.
 3. Asystować przy zabiegach pielęgnacyjnych.
 4. Udzielać wsparcia i pomagać osobie chorej, niesamodzielnej.
 5. Świadczyć usługi opiekuńcze, pielęgnacyjne i higieniczne.
 6. Współpracować z zespołem opiekuńczym i terapeutycznym.

Realizowane przedmioty

Podczas 2 semestrów nauki będę realizowane następujące przedmioty:

 • Wychowanie fizyczne,
 • Opieka nad osobą chorą i niesamodzielną,
 • Zdrowie publiczne,
 • Zarys anatomii, fizjologii i patologii z elementami pierwszej pomocy,
 • Zarys psychologii i socjologii,
 • Działalność gospodarcza w ochronie zdrowia,
 • Język migowy,
 • Język obcy zawodowy w ochronie zdrowia (jęz. niemiecki),
 • Zabiegi higieniczno-pielęgnacyjne i opiekuńcze,
 • Działania opiekuńcze nad osobą chorą i niesamodzielną.

Co jeszcze powinieneś wiedzieć?

Jeżeli chcesz nam zaufać i rozpocząć naukę na kierunku Opiekun medyczny, w Olsztynie, w naszej Szkole, powinieneś wiedzieć, że:

 • Potrzebne dokumenty i sam proces rekrutacji jest opisany TUTAJ.
 • Możemy przyjąć tylko 24 osoby. O przyjęciu do szkoły decyduje tylko i wyłącznie kolejność zgłoszeń. Nie ma rozmów ani egzaminów wstępnych.
 • Nauka trwa 2 semestry i kończy się egzaminem potwierdzającym kwalifikacje w zawodzie.
 • Zajęcia odbywają się co tydzień – w piątek, sobotę i niedzielę.
 • Każdy kto spełni wymogi rekrutacji będzie mógł skorzystać z pakietu „Dla Ciebie”. Za darmo i bez żadnych warunków.
 • Wszystkie nasze promocje sumują się.

Wróć